"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Координация на събитието

За да координирате успешно едно специално събитие трябва да сте си отговорили предварително на няколко въпроса:

1. Избрал ли съм подходящите хора- организационен екип и подизпълнители- за да протече събитието по план?

2. Разяснено ли е на всички- на екипа, изпълнителите, а и на клиента- как ще протече във времето събитието?

3. Имаме ли изготвен предварителен план, а и възможен резервен при необходимост(при лошо време например, ако събитието ще е на открито)

4. Избралили сме надеждните и опитни технически партньори, на които можем да се доверим?

5. Доколко можем да разчитаме на коректно отношение от доброволците, ако има такива?

6. Проверили ли сме предварително мястото, където ще се проведе събитието и ще имаме ли достатъчно време да подготвим всичко необходимо - оборудване, кетъринг, технически средства и събитиен декор?

7. Съгласували ли сме всичко с конкретните институции, ако са необходими специфични документи и разрешителни( разрешения за заря и фойерверки например)?

8. Съобразили ли сме се със специфичните междукултурни особености, ако събитието е международно?

Отговорите на горните въпроси са една добра база за успешната координация на всяко специално събитие.

EventHouse®Bulgaria