"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Ефективната презентация

Визуалната презентация е много важен елемент за успешното протичане на срещите. Когато използвате снимки, илюстрации, графики и дори текст, визуалното представяне увеличава продуктивността на Вашата среща. Последните изследвания показват, че ако разчитате единствено на словесна комуникация, приблизително 90% от Вашето съобщение ще бъде разбрано погрешно или напълно забравено. Подходящата визуална добавка може да увеличи обема на запомнената информация до 50%.

Следвайте нашите водещи правила за ефективна презентация:

 • Избор на подходяща зала.
 • Избор на подходящо оборудване.
 • Отлична визия и професионализъм на лектора.
 • Перфектна организация и подготовка на събитието

Време е за представяне!

Хората могат да възприемат огромен обем визуална информация (образи) за кратко време. На практика изображенията се обработват от съзнанието 60 000 пъти по-бързо от текста. Това е причината, поради която презентационната техника е от голямо значение за ефективността на всяка среща.

Използвайте визуални средства, за да можете да:

 • Организирате своята информация.
 • Направите ясно своето послание и да го подсилите.
 • Акцентирате върху най-важната информация.
 • Привлечете внимание върху своите идеи.
 • Завладеете аудиторията.
 • Подчертаете основните моменти.
 • Представите статистически данни в графики и диаграми.
 • Сравните данни, прогнози и тенденции.
 • Представите обекти, прекалено малки или прекалено големи, за директно представяне в залата

Основни правила за повишаване ефективността на визуалното представяне:

 • Използвайте качествен проектор и материали.
 • Придържайте се към еднакъв формат на образите.
 • Предпочетете хоризонтален формат.
 • Опростете информацията. Сведете я до няколко лесни за помнене позиции, после направете всяка позиция кратка и сбита.
 • Използвайте не повече от шест думи на ред и не повече от шест реда на страница.
 • Излагайте само ЕДНА идея в един документ.
 • Идеята да е видна от пръв поглед на документа.
 • Използвайте едър, плътен шрифт.
 • Главни букви включвайте само когато се налага.
 • Използвайте графики, снимки, илюстрации и рисунки.
 • Не включвайте повече от четири цвята в един документ.
 • Проверете дали документът се чете от разстояние

Препоръчваме ви да избягвате някои често допускани грешки:

 • прекалено много текст върху слайдовете.
 • препречване на екрана с тялото.
 • говорене на и към екрана вместо към публиката