"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Медиите - вашият мощен съюзник

Събитийният мениджмънт в помощ на маркетинговите комуникации

Днес за специалистите по маркетинг е ясно, че събитийния мениджмънт, като част от PR, е ключов елемент от маркетинговите комуникации на фирмата.

Според дефиницията на лексикографа Ричард Уейнър, публикувана в речника за медии и комуникации "Уебстър", Маркетинговия PR се определя като "използване на специални събития, публичност и други PR техники за промотиране на продукти и услуги".

Дейвид Дробис, определя пет уникални предимства, които пъблик рилейшънс придава на процеса по изграждане на лоялност към дадена марка и повишаване на пазарната стойност на марката:

  1. Навременност - пъблик рилейшънс може да се свърже с новини в реално време. Благодарение на сателитните технологии откриванията, пресконференциите и други специални събития могат да се отразяват от пресата в момента на действие, а електронните медии могат да ги излъчват на живо. Това придава смисъл на неотложност на кампанията.
  2. Приспособимост- пъблик рилейшънс кампанията може да работи в синхрон с рекламата, директната поща или промоциите.
  3. Достоверност- отличителна черта на пъблик рилейшънс е "подкрепата на трета страна" или "ефект на ореола". Когато репортер говори за Вашия продукт, съществува намек за подкрепа. Клиентите определят съобщенията, доставяни от уважавани журналисти, за по- достоверни, отколкото рекламните текстове.
  4. Ценова ефективност- разходите за PR -усилията обикновено са много по- малки, отколкото за реклама.
  5. Мобилност-PR-кампания можете да проведете навсякъде, където ви отведе въображението- в национален или регионален мащаб.

Тери Хутман, мениджър по корпоративен имидж в "Крайслер", извежда пет правила за изграждане на марка, като се ползва PR:

  1. Знай какво представя продуктът и кампанията, която го промоцира.
  2. Цели се в тези купувачи, които имат отношение към продукта.
  3. Разбери как се развива индустрията, към която принадлежи продуктът.
  4. Вплети характерните за марката качества, които вече са и помогнали да се наложи.
  5. Намали възможностите за кръстосано обсъждане (не искаш да се конкурираш със себе си, искаш да се бориш с другите производители), като се насочиш към точно определен пазар и аудитория.


Томас Харис в книгата си " Добавената стойност на Пъблик рилейшънс" дава следната дефиниция за Маркетингов PR:

"Маркетинговият пъблик рилейшънс е използването на PR стратегии и техники за постигане на маркетингови цели. Целта на MPR е да осведомява, да стимулира продажбите, да улеснява комуникацията и да изгражда взаимоотношения между клиентите и компаниите, между клиентите и марките.Основните функции на MPR са огласяването на достоверна информация, спонсорирането на важни събития и подкрепата на каузи, които подпомагат обществото."

Според Харис позиционирането е сърцевината на всяка успешна интегрирана маркетингова комуникационна програма, то е начинът по който компаниите и техните марки се възприемат от клиентите в сравнение с конкуренцията.

Според друг маркетинг корифей Ал Рийс търговската марка се изгражда чрез PR, а не с реклама. Според него позитивната публичност се изгражда постепенно и изисква време, като за разлика от рекламата PR излъчва правдоподобност. Рийс дава и интересен пример с най-скъпата днес търговска марка Coca-Cola, оценена от Interbrand Corp. на над 67.5 млрд. USD, която за първата година от създаването си и преди да стане световно популярна реализира оборот от продажба на сироп за 50( петдесет) USD!

Ние от EventHouse® Bulgaria смятаме, че е настъпил момента българския бизнес да обърне лице към творческия потенциал на хората занимаващи се със сериозно изкуство и култура. Вярваме, че дългосрочната позитивна публичност на компаниите и техните марки се постига с подкрепата от тяхна страна на проекти, които съхраняват и развиват националната и световна култура. В световен мащаб някои от най- големите мултинационални компании свързват дългосрочно имената си с танцови групи, симфонични оркестри, камерни ансамбли, театрални трупи, фестивали, използувайки техният потенциал за изграждане на имидж на Корпоративен гражданин. Заставайки зад класическите и съвременни форми на изкуството, компаниите подкрепят и изповядват непреходните човешки ценности, вдъхновили творци като Моцарт, Шекспир, Бетховен. Неслучайно за химн на Европейския парламент е избрана 9-та Симфония "Ода на Радоста" на великия композитор.

EventHouse® Bulgaria подава ръка за дългосрочно партньорство на всички компании, споделящи тези ценности.

Библиография/ източници:
1. Thomas Harris / Value Added Public Relations: The secret weapon of integrated markseting/; Forward by Philip Kotler
2. David Drobis, " Building Brand Equity with PR" Management Review, May 1993
3. Аl Ries and Laura Ries The fall of Advertising
4. Al Ries and Laura Ries The 22 Immutable Laws of Branding
5. Interbrand Corp./ Business Week