"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Тийм билдинг

 

Тийм билдинг

Тийм Билдинг/ Team building

Създаването и сработването на екип с общи цели, съзнаващ значимостта на всеки един от членовете в него, е най- важното и същевременно най- сложното предизвикателство пред мениджмънта на всяка компания. В този смисъл тийм билдингът може да се определи като изживяване, което спомага за сплотяването на създадения вече екип и за укрепването на взаимното уважение и разбирателство в него.

В основата на тази концепция отново е най- важния принцип в събитийния мениджмънт – „Нищо не може да замени изживяването”. С негова помощ се „стопяват” преградите, създадени от обичайната работна обстановка, положителните емоции изглаждат конфликти и тушират напрежения във взаимоотношенията, а общите цели създават усещането за свързаност и взаимна зависимост между участниците.

Редица автори определят тийм билдинга като управленска техника - когато създаденият вече екип има нужда от подобряване на вътрешните процеси (комуникация, вземане на решения, определяне на цели, мотивация и др.) или от изясняване на екипните роли на участниците, ангажирането на екипа в определянето и достигането на определена цел подобрява ефективността му.

Обърнете се към нас, за организиране на фирмен тиймбилдинг!

Разгледайте снимки от вече отминали събития!