"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Тийм билдинг програми

Ice-breakers – подходящи за новосформирани работни групи, като целта им е да подпомогнат опознаването между участниците и изграждането на доверие помежду им. Могат да се използват самостоятелно или като част от по- задълбочена тийм билдинг програма. Състоят се от отделни „модули” с времетраене между 15 и 25 минути.

Игри тип Мисии (Treasure Hunt) – предполагат работа в екип, състоят се от няколко етапа и имат крайна цел/ награда. Отделните етапи/ препятствия могат да бъдат с различна насоченост, т.е. в зависимост от условията и изискванията могат да бъдат логически, активни, смесени и други.

Игри по постове – обикновено са състезателни, могат да бъдат групови или индивидуални. В зависимост от бюджета, условията и изискванията могат да бъдат със или без скаутски елементи.Подходящи са за открит терен и обикновено са активни, т.е. предразполагащи физическо натоварване.

Отборни игри тип Capture the Flag- активни тийм билдинг игри, изискващи работа в екип и изготвяне на стратегия за действие. Могат да се провеждат на открито и на закрито, но откритите пространства са по- подходящи.

Workshops- активности, свързани с изработването на конкретни продукти на база основни техники в приложните изкуства. Свързани са с въображението и сръчността на участниците. Могат да се провеждат на открито или закрито. Времетраенето им е сравнително кратко (около час, час и половина) могат да се използват и като част от по- задълбочена програма.

Уикенд на открито- цялостна програма за тийм билдинг, включва една или две нощувки на открито. Включват разработването на подслон, огнище/а, приготвянето на храна, също така в програмата са застъпени различни модули от описаните по- горе в логическа последователност. Целта е максимално да си усвои предвиденото време, може да бъдe с различна интензивност според бюджета и изискванията.