"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Срещи с медиите и PR услуги

  • Дефиниране на целеви групи
  • Идентифициране на комуникационни канали и средства
  • Формулиране на послания
  • Покани и връзка с медиите
  • Изготвяне на информационни материали
  • Мониторинг на дейностите и Медиа клипинг