"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

3M

3М е компания за диверсифицирани технологии, която обслужва клиентите и общностите с иновативни стоки и услуги. 3M отваря представителен офис през 1992 в София за да изгражда и поддържа стабилни отношения с клиентите си и потребителите.

Обхватът на технологиите, продуктите и интересите може наистина да ви изненада. Обслужват се клиенти от най-разнообразни пазари, част от които са:

• Архитектура и Строителство
• Транспортно машиностроене
• Креативни комуникации
• Производство на електроника
• Здравеопазване
• Домашни потреби
• Производство
• Офис продукти
• Енергетика и телекомуникации