"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

BARDA

БАРДА е единствената децентрализирана неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие в България

БАРДА е добре позната и призната на регионално ниво

БАРДА е платформа за разпространение и обмен на информация за регионалното развитие и развитието на малките и средните фирми

БАРДА е стабилен партньор при осъществяване на двустранни и/или многостранни проекти за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие

БАРДА е важен партньор при установяване на бизнес контакти и насърчаване на инвестициите за частния сектор на национално и международно ниво

БАРДА работи за развитието на регионалните икономики по пътя на диалога и активна дейност в обществения сектор