"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

CEED Bulgaria

CEED България е част от международна мрежа, който оперира в югоизточна Европа.
Мисия
Да предостави на предприемачите и техните ръководни екипи знанието и контактите, от които те се нуждаят за да ускорят своя бизнес и да съдейства създаването и укрепването на една по-добра предприемаческа култура в обществото като цяло.
Визия
CEED се стреми да бъде признат за най-вдъхновяващата, полезна и насочена към предприемачеството институция, която поощрява бизнес растежа сред малките и средни предприятия както в югоизточна Европа, така и в цял свят.