"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

DuPont

DuPont е представен в България от 1991 год. В резултат на бързото развитие на българската икономика на 22 ноември 2007 год. беше откритo новото консолидирано представителство на DuPont и дъщерните компании Pioneer и Solae. В момента в представителството работят професионалисти в различни сфери на компанията.

Основните продукти и технологии, които са представени на българския пазар са насочени към удовлетворяване нуждите на клиентите в строителството (пътно и жилищно), селското стопанство (царевични, слънчогледови и рапични хибриди), растителна защита, полиграфия, хранително-вкусова промишленост (соеви изолати, концентрати и протеини), както и множество други за останалите отрасли на българската промишленост, енергетика, електроника, транспорт и пр.