"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Гедеон Рихтер АД

Гедеон Рихтер АД е една от водещите фармацевтични компании в Унгария. Основана е през 1901 г. от фармацевта Гедеон Рихтер, който поставя основите не само на фирмата, но и на унгарската фармацевтична промишленост въобще.