"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Легранд България

Legrand е световният специалист в продуктите и системите за електрически инсталации и информационни мрежи. Legrand предлага една от най-пълните оферти на продукти на пазара.

С разнообразие от 130 000 каталожни номера, Legrand гарантира, че ще намерите онова решение, което отговаря най-пълно на вашата електрическа инсталация или комуникационна мрежа. 1800 души са ангажирани в изследването и развитието на нови продукти, а 5 % от годишните приходи се отделят за изследването и развитието на нови решения. Вече много години Legrand увеличава ефективността си с постоянен напредък и последователнист. Основно този аспект се дължи на факта, че Legrand осъзнава необходимостта от запазването на чиста околна среда и се присъединява към глобалната инициатива на ООН.