"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Сагита Къмпани АД

Sagitta Company JSC е бързо развиващ се инвестиционен и мениджмънт фонд в България. Фондът е съсредоточил усилията си в развиване на пазари и бизнес възможности в Югоизточна Европа в областта на консултантски услуги, търговия и дистрибуция, логистика и недвижима собственост.