"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Българо-американска кредитна банка

Година на създаване: 1996
Фокус: кредитиране на смелите, иновативните и предприемчиви идеи в частния сектор
Характерни особености: лидер
Ръст на нетния кредитен портфейл за 2008 година: 14.6%
Коефициент на обща капиталова адекватност към 31.12.2008 година: 16.9%
Печалба за 2008 г: 51,755 хиляди лева