"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

БОРИКА БАНКСЕРВИЗ АД

 „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД е акционерно дружество, собственост на Българска Народна Банка и търговските банки в страната. Компанията удовлетворява потребностите на своите акционери и клиенти като покрива и поддържа високи стандарти за качество, надеждност и сигурност.

 „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД развива и поддържа основната информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Главни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД създава услуги, които оптимизират бизнес процесите посредством използването на модерни технологии и доказани модели„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД разработва и висококачествени софтуерни решения, които отговарят на нуждите на клиентите при автоматизирането на специфични дейности във финансовата сфера.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД активно работи за създаване на електронни технологии и бизнес решения, насочени към опазването на околната среда.