"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Cisco

Сиско откри свой офис в България през 1999 г. Компанията работи през български партньори, които подлежат на строга сертификационна програма. В момента Сиско разполага с 4 златни и 3 сребърни партньора. Чрез интелигентните си мрежови решения, консултации и маркетинг компанията съдейства за утвърждаването на нов тип комуникация и за изграждане на интегрирано общество.

Основните дейности на компанията са: развитие и подкрепа на партньорската мрежа в България, координиране и управление на маркетинговата политика на компанията, консултиране и предлагане на различните услуги и решения на Сиско.