"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

ДИСКОРДИА

Предмет на стопанската дейност на ДИСКОРДИА е международния товарен транспорт.

Това включва като възможност всички аспекти от превозваческа, спедиторска и логистична дейност и всички останали, които включват или подпомагат транспортирането на стоки в международен мащаб.

ДИСКОРДИА може да развива и дейности съпътстващи транспорта или спомагателни само, ако има икономически ефект или много силен имиджов ефект, който косвено се трансформира в икономически.

ДИСКОРДИА не развива други дейности извън тези в товарния транспорт.