"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

M-Tel

М-Тел е пазарен лидер в България и един от най-успешните мобилни оператори в Европа
М-Тел има най-добрата мрежа – с пълно покритие на територията на страната
М-Тел ви дава свободата да изберете услугите, които са необходими лично на вас
М-Тел е прогресивна и иновационна компания
М-Тел се грижи за клиентите си, консултира ги и високо цени тяхната лоялност
М-Тел е неделима част от българското общество