"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Nokia Siemens Networks

Клиентите са в основата на всичко, което правим.

До 2015 г., Nokia Siemens Мрежи вярва, че ние ще живеем в един свят, където пет милиарда души ще бъдат свързани, най-вече чрез широколентови връзки от почти всяко място на света.