"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Поликомп

PolyComp е дистрибуторска компания за доставка и продажба на едро на висококачествено ИТ оборудване и софтуер от водещи производители. Клиенти (дилъри) на Поликомп са компютърни, IT и каталожни фирми. Фирмата е с лидерски позиции на българския пазар.