"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Rodina insurance

Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина" АД осъществява дейност от 1997 г. Основен акционер на Компанията с 97% от капитала е "Банка ДСК" ЕАД, част от международната финансова група ОТП.

Чрез широката териториалната клонова мрежа на Банка ДСК, клиентите на ПОК „ДСК-Родина" АД имат възможност да бъдат обслужвани в над 370 офиса в цялата страна.


ПОК "ДСК-Родина" АД вече десета година успешно управлява пенсионните фондове - доброволен, професионален и универсален при стриктно спазване на изискванията на закона и принципите на прозрачност, ефективност и сигурност на инвестициите.