"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Slavei 91

Славей-91 е дружество със седалище в гр. София , основано през 1991 год. През досегашното си съществуване се разви, за да стане днес една от водещите фирми в продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост. Фирмата разполага с развита инфраструктура, включваща складове и офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Русе, Ямбол, Бургас и Плевен. Качественото и бързо обслужване се гарантира от компетентни специалисти и опитни работници, от богатия асортимент и достатъчните складови наличности, от ефективната система за доставки в рамките на 24 часа от заявката.