"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Техем сървисис ЕООД

 

Действащата в България фирма "Техем Сървисис" ЕООД е 100% собственост на немската Techem GmbH. Тя е широко известна в Европа, като един от пионерите в областта на измерването и изчисляването на консумираната енергия за вода и отопление. Водеща е в областта на управлението на жилищни фондове и имоти по отношение на регистрация, разпределение и отчет на потреблението на енергия и вода. Предлага енергийни услуги, енергодоговаряне и IT услуги за бизнеса с недвижимо имущество.

"Техем Сървисис" разполага с модерен софтуер за дялово разпределение. Това позволява фирмата да обслужва близо 180 хиляди домакинства в столицата от общо 378 хиляди абонати на "Топлофикация София". Още 35 000 потребители на регионалните топлофикации са абонати на "Техем Сървисис" чрез нейни представителства и партньори в страната. Фирмата развива дейността си в градовете Пловдив, Бургас, Варна, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Шумен, Враца и Велико Търново.