"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

ТехноЛогика

ТехноЛогика e фирмa специализиранa в сферата на информационните технологии
Основаване на първата компания: 1990 г.
Централен офис: София
Дъщерни дружества и офиси: CAD/CAM център – ДиТра, ТехноЛогика - Пловдив, ТехноЛогика - Варна, ТехноЛогика – Стара Загора, ТехноЛогика Македония;
Служители: 200 служители на трудов договор
Сертифицирана по: ISO 9001:2008 и НАТО AQAP 160