"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

TBI info

TBI Info ЕООД реализира предимно проекти за информационни системи на компании от финансовия сектор.

От създаването си до момента компанията е изпълнител на следните проекти:

  • Информационна система на Пенсионно-Осигурителна Компания Доверие. Системата обслужва както непосредствената дейност на компанията по привличане и обслужване на клиенти, така и мениджмънта, финансовото управление, маркетинга, отношенията с агенти и външни организации
  • Информационна система на доброволен пенсионен фонд, Сърбия
  • Информационна система на TBI Credit за обслужване на кредитни и лизингови операции
  • Информационна система на TBI Leasing за обслужване на лизингови операции
  • Информационна система на Булстрад Здравно Осигуряване