"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

ТОТАЛ България

Тотал България е основана през 2008 година и е един от многобройните филиали на френската компания по света, която заема едно от първите места в производството на нефт и газ. Обхваща всички дейности, свързани с петрол – изследване, добиване, преработка и продажба на готови продукти. В България, Тотал оперира от 6 години и благодарение на активната работа и отдадеността на младия и амбициозен екип, за това време успя да се нареди сред водещите фирми на пазара за масла.

От месец юли 2012 г. Тотал, в партньорство с Репсол и ОМВ, има издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море.

Тотал E&П България, фирма оператор на Блока от април 2014 г., отговаряща за прокарването на проучвателните сондажи, откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително Правителството, НПО, бизнеса и академичната общност.