"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Технически партньор на международния семинар "Монтесори образование в 21 век" 25.04.2016

EventHouse® бе избрана за технически партньор на межународния семинар " Монтесори образование в 21 век", който се проведе между 22-24 април 2016г. в София. За участниците бяха осигурени презентационно оборудване, озвучаване, система за симултантен превод, както и самите професионални преводачи. Тридневният семинар премина ефективно в конструктивна и приятелска атмосфера.