"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Втора министерска конференция по заетостта в Югоизточна Европа 21.10.2005

Event House Bulgaria и Министерството на труда и социалната политика организираха Втората министерска конференция по заетостта в Югоизточна Европа. Във форума взеха участие министри от региона и представители на Съвета на Европа и Пакта за стабирност. На участниците в конференцията беше предложена богата културна програма.