"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Минали събития - Тийм билдинг

BulstradLife - DrumShot® teambuilding 2.12.2011

Тийм билдинг

Тийм билдинг програма - TERRANOVA 15.06.2011

Тийм билдинг