"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

АЕЦ Козлодуй ЕАД

АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електроенергия в страната. Годишният дял в националното електропроизводство през последните години е над 40 %. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ “Козлодуй” произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.