"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

BG MENU

Менюто за поръчки БГменю обединява всички предлагани артикули от контрагентите на Road Runner в едно издание със съответните раздели и подраздели.

BgMenu.com предлага доставка на храна и кетъринг в цялата страна. Над 40 заведения, ресторанти, сладкарници, повечето от които не могат да се видят в другите подобни сайтове, предлагат най-различни видове кухня - българска, мексиканска, китайска, японска, турска, индийска, ливанска, руска и други.