"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Булстрад Живот

ЗАД "Булстрад Живот" се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България.

ЗАД "Булстрад Живот" е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочен план.