"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Energia insurance

ЗПАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "България Холдинг" АД.

Основен дял от дейността на ЗПАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "ВН", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти.

По размер на застрахователно - техническите си резерви, ЗПАД "Енергия" се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.