"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Монди Стамболийски ЕАД

Монди Стамболийски е приемник на създадения през 1952 г. Държавен целулозен комбинат "Стефан Кираджиев" за производство на целулоза и хартия.

През 1997 г. заводът е приватизиран от турската холдингова група "Ъшъклар", като през следващите години заедно с ЕБВР и Международна финансова корпорация предприемат амбициозна инвестиционна програма. 

През 2002 г. 2-те банки стават пълноправни собственици на предприятието. От юни 2006 г. заводът е част от  Mondi Group.

Основното производство е на натронова хартия, флутинг и хартиени торби.