"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

СОФАРМА АД

"Софарма” АД се наложи като компания, доказала своя икономически, производствен и интелектуален потенциал, позволил й да се превърне в определящ фактор на фармацевтичните пазари.
Размерите на този потенциал са следствие от динамично променящата се агресивна корпоративна стратегия и добрите стопански резултати.
Те обуславят възможността за реализиране на инвестиционни програми във всичките им направления, добавяйки нови още по-амбициозни проекти.