"Ние превръщаме Вашите бизнес и артистични идеи в проекти, които реализираме и допринасяме за Вашия професионален имидж и представяне."

Техническо осигуряване на международна конференция 13.02.2010

EventHouse® беше избрана за технически партньор на международната конференция на Асоциацията на замеделските производители в България. Клиентите избраха дискусионна система и уредба за симултанен превод на немската фирма BRAEHLER. В момента EventHouse® се стреми да затвърди позициите си на основен доставчик на конферентно оборудване под наем в ниския ценови сегмент, като за целта работи с най-ниските цени на пазара в България!

КлиентАсоциация на земеделските производители в България

Уеб сайт

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е юридическо лице с нестопанска цел,... повече за клиента »