Обучения и личностно развитие

Обучения и личностно развитие

Съвременната бизнес среда е все по-високотехнологична и динамична . Освен изострената конкуренция на пазара, все по-усезаемо ще се усеща ролята на технологиите и технологията на бъдещето – изкуственият интелект (Artificial intelligence/AI)
Подготвения, отлично обучен и работещ в синхрон човешки капитал, ще има ключова роля за развитието и конкурентността на фирмите.
Ивент Хаус България предлага обучения на екипи, работещи в различни сфери на дейност. Ние работим с утвърдени професионалисти в сфертата на продажбите, маркетинга, личностното развитие, креативността и мотивацията и създаваме специални програми в зависимост от желаните цели на обучението.
Ние активно интегрираме в програмите елементи на изкуство и творчество – музика, танц, рисуване и други- за да развием креативността на екипа Ви и да му дадем нов силен творчески импулс.
За повече информация: office@eventhouse.bg