Конференции и бизнес събития

Конференции и бизнес събития

Конференцията представлява делова среща на група от хора с цел дискусия на дадена тема, новости или проблематика. Има няколко вида конференции според тяхната тематика – бизнес конференция, научна конференция, пресконференция и актуалната след Covid-19 видеоконференция.
Тъй като всяка от тях може да бъде с международно участие, процесът на организация би могъл да бъде предизвикателство пред организацията.
EventHouse® ще ВиHouseHouse съдейства в целия процес на организация – планиране, намиране и резервиране на подходяща зала, изработка на необходимите покани и материали за участниците, конферентно оборудване, логистика, настаняване и развлекателна програма за участниците в събитието.
Ние имаме опит в национални, международни, а и междуправителствени събития!
За повече информация и възможности се свържете с нас на: office@eventhouse.bg