Energizers and Ice Breakers

Айсбрекърите/ Ice breakers/ са активност, която цели да “разчупи ледовете” между участниците на различен тип събития. Обикновено в началото на конференции или делови събирания на големи групи хора, които не се познават предварително, цари известно напрежение. И именно тук е мястото на подходящия и ефектен айсбрекър, който предразполага участниците да общуват по един неформален начин.
Енерджайзърът / Energizer/ е активност, която има функцията да даде допълнителен импулс и енергия на участниците в дадено събитие. Обикновено при продължителни във времето събития или след обилен обяд част от участниците усещат липса на енергия или откровено се унасят в следобедна дрямка. И ето тук е мястото на ефективния енерджайзър – атрактивна активност която ще даде на участниците в събитието нов силен импулс и енергия.
Ивент Хаус България осигурява разнообразни айснрекъри и енерджайзъри, съобразени с конкретното събитие и необходимо времетраене.
Нашият опит включва работа с групи от 10 до 600 човека!
За повече възможности и оферта се свържете с нас на: office@eventhouse.bg