Incentive събития

Инсентив / Incentive събитията са програми, които са създадени за да стимулират и награждават служителите, екип на една компания или група хора.
Ефективността на инсентив събитията се основава на удовлетворението, което човек изпитва  от получаването на признанието и самата награда – в случая групова програма, преживяване или приключение . Получавайки поощрение, екипът се мотивира към оптимални резултати в работата си и комуникацията с клиентите и колегите си.
В някои случаи инсентив програмите биха могли да бъдат насочени към клиенти или делови партньори на фирмата.
За изготвяне на индивидуална инсентив програма моля изпратете Вашето запитване на: office@eventhouse.bg