INDOOR ПРОГРАМИ

Активностите и игрите в зала ( Indoor) подготвени от Ивент Хаус България ще позволят на участниците да открият нови неща за себе си и своите колегите по един атрактивен начин. Нашите тиймбилдинг преживявания създадат атмосфера за изграждане и дефиниране на нови идеи и общи цели.
В края на програма участниците ще се познават по- добре помежду си, ще бъдат в състояние да „оберат плодовете” на натрупаните знания и информация, като това ще доведе до подобряване на работната атмосфера в екипа и по- добри професионални постижения.
Тиймбилдинг програмите на Ивент Хаус България обогатяват участниците с разнообразни идеи за по- ефективно общуване, работа в екип и синхронизация в групата.
Изпратете ни Вашето конкретно запитване на: office@eventhouse.bg