PR, маркетинг и реклама

PR, маркетинг и реклама

Събитийния мениджмънт, като част от PR, е ключов елемент от маркетинговите комуникации на фирмата.
Томас Харис в книгата си “ Добавената стойност на Пъблик рилейшънс“ дава следната дефиниция за маркетингов PR:
„Маркетинговият пъблик рилейшънс е използването на PR стратегии и техники за постигане на маркетингови цели. Целта на MPR е да осведомява, да стимулира продажбите, да улеснява комуникацията и да изгражда взаимоотношения между клиентите и компаниите, между клиентите и марките. Основните функции на MPR са огласяването на достоверна информация, спонсорирането на важни събития и подкрепата на каузи, които подпомагат обществото.“
Според друг маркетинг корифей Ал Рийс търговската марка се изгражда чрез PR, а не с реклама. Според него позитивната публичност се изгражда постепенно и изисква време, като за разлика от рекламата PR излъчва правдоподобност.
EventHouse Bulgaria ви предлага следните PR услуги:

  • Корпоративен PR
  • Събитиен мениджмънт и събитиен маркетинг
  • Репутационен PR и маркетинг
  • Контакти и организиране на срещи с медиите
  • Изготвяне на прессъобщение (press release)
  • Клипинг и медиа мониторинг на преса, радио, телевизия и социални медии

За повече информация: office@eventhouse.bg